Kohtuullisuus ilmastonmuutoskeskustelun keskiöön

Ilmastonmuutos on monimutkainen ilmiö, jonka tutkiminen ja ennakoiminen ei ole yksiselitteistä. Keskustelu aiheen ympärillä on enenevässä määrin saanut myös uskonnollisia piirteitä.

Heikki Liimatainen, Eija-Riitta Korhola ja Ville Lähde luonnehtivat ilmastonmuutosta ilmiöksi, johon liittyy luonnontieteen lisäksi monia moraalisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. KUVA: MARIA LAPPI