Kirkossa etsitään ratkaisuja kasteen kriisiin

Kasteen kriisi ilmenee kolmella tasolla. Niistä konkreettisin on kastettujen määrän väheneminen.

Syntyvistä suomalaislapsista enää 62 prosenttia kastetaan. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa onkin pohdittu, tulisiko kastetta markkinoida nykyistä enemmän kaikenikäisille KUVA: ISTOCK