Kirkko herätti hämmennystä Helsinki Priden virallisena tukijana

Kirkkohallituksen johtoryhmä käveli kylmästi kirkon päätösten yli – kirkkoherrat älähtivät.

KUVA: UNSPLASH

KUVA: UNSPLASH

Kirkkohallituksen johtoryhmä käveli kylmästi kirkon päätösten yli – kirkkoherrat älähtivät.

Kun tieto Suomen ev.lut. kirkon lähdöstä Helsinki Priden viralliseksi tukijaksi levisi, neljä kirkkoherraa lähetti Itä-Savo -lehteen kannanoton, jossa he irtisanoutuivat päätöksestä. He totesivat:

”Pitää tietenkin paikkansa, että kirkon sanoma on tarkoitettu jokaiselle, sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Tästä huolimatta ei voida sivuuttaa sitä tosiasiaa, että Setan järjestämän Pride-kulkueen taustalla vaikuttaa gender-ideologia, joka on selkeästi vastoin Raamatun, Kristuksen kirkon yhteisen tradition ja oman kirkkomme opetusta ihmisestä, avioliitosta ja seksuaalietiikasta. On selvää, että Kirkkohallituksen johtoryhmä on ylittänyt valtuutensa ja kävellyt yli Raamatun sanan ja kirkolliskokouksen.”

On selvää, että Kirkkohallituksen johtoryhmä on ylittänyt valtuutensa ja kävellyt yli Raamatun sanan ja kirkolliskokouksen.

Allekirjoittajat olivat Savonlinnan seurakunnan (srk) kirkkoherra Sammeli Juntunen, Pitäjänmäen srk:n kirkkoherra Arto Antturi, Pälkäneen srk:n kirkkoherra Jari Kemppainen ja Launeen srk:n kirkkoherra Heikki Pelkonen.

Pian kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden johtajat lähettivät kirkkoherroja tukevan kannanoton. Allekirjoittajat edustivat seuraavia tahoja: Suomen teologinen instituutti, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, Uusheräys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ja Suomen Raamattuopiston Säätiö.

Myös piispa Seppo Häkkinen kommentoi kirkkohallituksen johtoryhmän päätöksen taustalla olevan ihmiskuvan poikkeavan kirkon opetuksesta.

Niin ikään Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä toiminut Oulun piispa Jukka Keskitalo jyrähti Facebook-sivullaan, että johtoryhmällä ei ollut valtuuksia päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisesta osallistumisesta Helsinki Priden tukijaksi.

Myöhemmin Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna selitti Kotimaalle, että pyrkimyksenä ei ollut linjata kirkon avioliittokäsitystä vaan kyseessä on bisneskumppanuus.