”Jumalan sanan saarna on tässä pelissä suurin häviäjä.”

Dietrich Bonhoeffer hahmotteli 1930-luvulla näkyvästä kirkosta puhuessaan kirkon kahta vaaraa. Nämä kirkon kaksi vaaraa eivät ole Niinivaara ja Saarnivaara, vaikka joskus menneellä vuosisadalla Suomessa niin leukailtiinkin. Bonhoefferin arvion mukaan kirkolla oli hänen ajassaan kaksi vastakkaista uhkaa. Toisella puolella vaarana oli museoituminen kaikesta todellisuudesta vieraantuneeksi kirkoksi, joka keskittyy vain tuonpuoleiseen. Toisella puolella vaarana oli muuttuminen maallistuneeksi,…