Jumala kutsuu sinuakin

Uusi testamentti käyttää ajasta yleensä kahta kreikankielistä sanaa, kronos ja kairos. Kronos on tietty ajankohta meidän ihmisten ajanlaskun mukaan. Mittaamme sitä kalenterilla ja kellolla. Kairos on oikea aika, Jumalan määräämä aika. Sanaa kairos käytetään Uudessa testamentissa pelastushistorian merkkipaaluista, kuten Jesuksen syntymän, kuoleman, ylösnousemuksen ja takaisintulon ajoista. Myös ihmisen etsikkoajasta Raamattu käyttää sanaa kairos. ”Käykäämme sen…