Oivalluksia Isä meidän -rukouksen äärellä 1/2: Rukousten rukous

Jeesuksen opettama rukous kätkee sisälleen enemmän kuin ensikuulemalta voisi ajatella.
Ihmiset istuvat pöydässä ja pitävät toisiaan käsistä kiinni.

Miksi Isä meidän -rukouksessa puhutaan me-muodossa eikä minä-muodossa? KUVA: ISTOCK