Ihmiset eivät oikeasti ole postmoderneja

Aikamme eettistä keskustelua kuvaa mainiosti postmodernin ajattelun sisäinen ristiriita, eettinen paradoksi. Tuo ristiriitaisuus on seurausta viime aikojen ajattelijoiden tavasta omaksua yhtä aikaa kaksi toistensa vastakohdiksi osoittautuvaa periaatetta. Mistä siis on kyse? Postmodernit ajattelijat esittävät, että kaikki ihmisten käsitteet ovat pelkkiä kielen tason väittämiä. Ne ovat vain puhetapoja, diskursseja, jotka eivät kykene kuvaamaan todellisuutta, vaan ainoastaan…