Evankelioiminen on kirkon ydintoiminto

Sana ”evankelioiminen” on kuitenkin kuormittunut, näkee piispa Jari Jolkkonen.