Ehtoolliskysymys puhutti viime viikon kirkolliskokouksessa

Aloitteessa ehdotettiin, että ehtoollisjumalanpalveluksen viettämiseen ei enää vaadittaisi kirkkoherran lupaa eikä tuomiokapitulien tarvitsisi vahvistaa ehtoollisen viettopaikkaa.

Kirkolliskokous kokoontui poikkeusjärjestelyin. KUVA: KIRKON KUVAPANKKI / AARNE ORMIO

Turussa viime viikolla kokoontunut kirkolliskokous keskusteli keskiviikkona 12.8. vilkkaasti ehtoollisenviettopaikoista. Taustalla oli kirkolliskokousedustaja Hannu Kipon aloite, jossa hän kyseenalaisti kirkkojärjestyksen määräyksen viettää ehtoollista vain kirkon hyväksymässä paikassa. Nykyisin ehtoollista saa viettää muualla kuin kirkossa tai vastaavassa paikassa vain tilapäisesti, kirkkoherran valvonnassa.

”Nykyinen säädös on kirkossamme muuttunut valitettavasti tavaksi tehdä kirkkopolitiikkaa, jolla jopa loukataan oman kirkkomme jäsenten oikeutta. Sellainen ei ole hyväksi eikä tee oikeutta kalliille armonvälineelle”, sanotaan Kipon aloitteessa.

Kipon mukaan aloitteen tavoite on hillitä kirkosta eroamista. Puheenvuorossaan Kippo viittasi siihen, että esimerkiksi monet Raamattuun sitoutuneet nuoret perheet eroavat kirkosta, koska eivät voi omatuntonsa vuoksi osallistua ehtoolliselle, mikäli sen toimittajina on naispappeja.

”Tämä aloite ei osoita kunnioituksen puutetta vaan osoittaa, että meidän tulee kunnioittaa kaikkia kirkkomme jäseniä. Myös niitä, jotka edelleen ajattelevat, että paimenen virka on miehen virka kuten ovat Raamatusta oppineet ja elämässään nähneet vuosikymmenet.”

”Asiasta ei ole helppo puhua”

Moni edustaja suhtautui aloitteeseen kriittisesti. Esimerkiksi Heidi Zitting ei nähnyt aloitteella “mitään menestymismahdollisuuksia”. Päivi Linnoinen piti ehtoollispaikan määrittelyä tärkeänä järjestyksen säilymisen kannalta, mutta Ville Auvisen mukaan järjestys toteutuisi jo siinä, että ehtoollisen toimittajana on luterilaisen kirkon vihkimä pappi.

Kirkolliskokousedustaja Marianna Parpala herkistyi lyhyen puheenvuoronsa aikana kyyneliin. Hän kertoi itse edustavansa joukkoa, ”jolla ei ole paikkaa kokoontua ehtoolliselle”.

”Asia on myös vaikea, ja siitä syystä siitä ei ole helppo nytkään puhua. Ehtoollinen on meille jokaiselle hyvin tärkeä”, Parpala vakuutti.

Juvan kirkkoherra Sirkka Pylkkänen kannatti aloitteen viemistä valiokuntaan siitä huolimatta, ettei itse voisi olla vastaavanlaista messua toimittamassa.

”Haluan turvata myös vanhan virkakäsityksen omaavien ihmisten pysymisen meille kaikille rakkaassa kirkossa”, Pylkkänen esitti.

Aloitteen hylkäämistäkin ehdotettiin keskustelun aikana. Piispa Simo Peura ei ottanut kantaa aloitteen sisältöön, mutta huomautti, että olisi erittäin poikkeuksellista ja samalla epätoivottavaa olla lähettämättä aloitetta valiokuntaan. Täysistunnon päätteeksi kirkolliskokous äänesti asiasta, minkä seurauksena Hannu Kipon aloite päätyi valiokuntaan jatkokäsittelyyn.