Ehdokkaat tentissä

Uusi Tie laittoi arkkipiispaehdokkaat työhaastatteluun. Yhteisten kysymysten lisäksi laadimme jokaiselle ehdokkaalle räätälöidyn extra-kysymyksen. Kävi ilmi, että Björn Vikström näkisi arkkipiispan tehtävän määräaikaisena ja Ville Auvinen kokee voivansa toimia naispappien paimenena. Mitä muuta he vastasivat?

Kuva: Kirkon kuvapankki