Barabbaan evankeliumi

Kaikki evankelistat kertovat tapauksen Barabbaasta. Tapaus osoittaa meille evankeliumin ytimen.

Jerusalemissa sijaitsee vankityrmä, jonka oletetaan olleen käytössä Jeesuksen aikana, ja johon Barabbas olisi ollut vangittuna.  KUVA: ISTOCKPHOTO / Catalin Daniel Ciolca