Armolahjat – Jumalan antamat työvälineet

Uusi Tie julkaisee kolmiosaisen sarjan armolahjoista. Sarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan erilaisiin lahjoihin.