”Äitiys, isyys ja lasten kanssa käytetty aika on saatava takaisin niille kuuluvaan arvoonsa.”

Perhe ja lähiyhteisöt ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä meille kaikille. Siitä taustasta ponnistetaan ja sen vaikutus tuodaan myös työelämään. Raskausaika, äitiys-,­ isyys- ja vanhempainvapaat ovat ainutlaatuisen tärkeitä jaksoja, ei vain lapsia, vaan myös vanhempia ajatellen. Ne antavat ja myös vaativat paljon. Keskusteluissa kuulee usein puhuttavan, kuinka naiset jäävät jälkeen työelämässä ja urakehityksessään juuri äitiys- ja hoitovapaiden…