Ylpeys käy lankeemuksen edellä

Taivaallinen Isämme on siunannut meistä jokaista monilla eri lahjoilla. Kaikkia tarvitaan, mutta me ihmiset toisinaan arvotamme palvelutehtäviä.