Täydellistä tietoa etsimässä

Askeleet, syke, aktiivisuus, paino, uni, lämpö. Moderni maailma on ympäröinyt meidät erilaisilla keinoilla muuttaa inhimillistä todellisuutta tieteellisen tarkoiksi numeroarvoiksi.