Punainen bataatti

Lähetystyöntekijänä saa usein astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Työ on monesti sellaista, johon paikallisella kirkolla ei ole työvoimaa tai taitoa. Yritämme haastaa, rohkaista ja varustaa kirkon työntekijöitä ja seurakuntalaisia näkemään uusia tapoja viedä evankeliumia eteenpäin ja toimimaan myös sen ”kultaisen häkin” ulkopuolella, johon seurakunnat Neuvostoliiton aikana Virossa pantiin. Yksi uusista tavoista on kansainvälisyyslinjan opiskelijan syksyllä aloittama…

Kirjoittaja on Kansanlähetyksen Viron-lähetti