Onko luterilainen kirkko yhä kansankirkko?

Evankelis-luterilaisen kirkon tutkimuskeskus julkaisi 11. helmikuuta selvityksen, jossa tarkastellaan kirkon ja valtion suhdetta Suomessa. Selvityksessä tutkija Leena Sorsa esittää, että tarkastelu on ajankohtaista muun muassa uskonnonvapauskeskustelun ja kirkon erityisasemaan kohdistuvan kritiikin vuoksi. Ev.-lut. kirkon verkkosivuilla todetaan valtiokirkosta seuraavaa: ”Valtiokirkko tarkoittaa järjestelmää, jossa valtio on sitoutunut tiettyyn uskontunnustukseen ja hallintojärjestelmään tai jossa valtio muuten käyttää ratkaisevaa…