”Musiikin ja leikin keinoin on hyvä kertoa myös maailman tärkeimmistä asioista”

Tanja Selkälä ja Nina Rajala vetävät musiikkileikkikoulua, jonka avulla he haluavat välittää perheille sanomaa rakastavasta Jumalasta.

– Kutsumus on minulle elämäntapa. Tällä hetkellä kutsumus on muovautunut pitkälti musiikin ympärille, koska sellaisen lahjan olen käyttööni saanut, sanoo Tanja Selkälä (oik.). – Koen, että Jumala on meidät tähän tehtävään asettanut ja näin ollen vahvistaa meitä myös heikkoina hetkinä, Nina Rajala jatkaa. KUVA: MIIKA RAJALA