Muistot minussa

Kannamme itsessämme menneisyyden kokemuksia ja muistoja. Omiin muistoihin kannattaa tutustua ja erityisesti kipeitä muistoja käsitellä, jotta niiden kielteinen vaikutus heikkenee ja vapaudumme elämään tätä päivää. Elämämme perustuu pitkälti muistamiseen: tiedot, taidot, elämänhistoriamme ja uuden oppiminen vaativat kaikki muistia. Myös identiteettimme rakentuu elämänkokemuksille, joista punoutuu oma elämäntarina. Se on tallentunut pitkäkestoiseen muistiin. – Oman tarinan tunteminen…