Kristityt maahanmuuttajat eivät löydä luterilaiseen kirkkoon

Suomeen muuttaa vuosittain noin 30 000 henkilöä, joista paluumuuttajia on alle kolmannes. Kaksi kolmasosaa Suomeen muuttavista ulkomaalaisista on kristittyjä, mutta ainoastaan murto-osa päätyy Suomen ev. lut.-kirkon jäseniksi. Suomessa asuvista vieraskielisistä seitsemän prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kristityt maahanmuuttajat ovat useimmiten katolilaisia tai tulevat monista eri vapaista suunnista. Kirkon ulkoasiain neuvosto on koonnut tietoja maahanmuutosta ja sen…

Monikultturisuus on lisääntynyt Suomessa. Maahanmuutto lisää myös eri uskontojen vaikutusta maassamme. KUVA: LEHTIKUVA/RODEO/TERO SIVULA