Sovituslauluja

Erityisesti Hilja Aaltosen tekstit "Meren tiedän" ja "Sinä kaipaatko täyteyttä Hengen" sen nousevat upeaan lentoon bändin ja Jipun taitavassa käsittelyssä.

Kerubien ja miekan sanoma

Kun ihminen karkotettiin paratiisista, kerubit ja miekka asetettiin vartioon. Jukka Norvanto lähti selvittämään niiden symboliikan salaisuutta.

Luther ja hankalat hyveet

Hyveiden harjoittamisen ja luonteen kehittämisen ei usein nähdä istuvan luterilaiseen kristillisyyteen. Mutta tarkemmin katsoen ne eivät sulje toisiaan pois.