Johtaja sitouttaa ja luo yhteishenkeä

Jeesuksen tavassa johtaa on monia asioita, joista nykyajan hengelliset, ja mikseivät maallisetkin johtajat voivat ottaa esimerkkiä. Sanotaan, että johtajan tärkeimpiä tehtäviä on sitouttaa alaisensa yhteisiin arvoihin ja luoda yhteishenki näiden arvojen ympärille. Se edellyttää johtajan ja työntekijän välistä kommunikointia eri tavoin. Näinhän Jeesus juuri teki. Hän vietti aikaan opetuslastensa kanssa. Hän keskusteli, opetti ja aterioi…