Avioliittokysymyksen veivaaminen kirkolliskokouksessa jatkuu

Aloite samaa sukupuolta olevien vihkimisestä seilaa kirkolliskokouksen, perustevaliokunnan ja piispainkokouksen väliä.

Perustevaliokunnan mietintöön annettiin eriävä mielipide. KUVA: SUOMEN EV.LUT. KIRKON MEDIAPANKKI