Käänteentekevä sähköpostiviesti

Aktiossa saa kokeilla erilaisia tapoja, joilla voi palvella Jumalan valtakunnassa. Se on samalla myös Jumalan lapsena kasvamista ja varustautumista tulevia tehtäviä varten.
Diakonin lipareisiin pukeutunut Heidi Viita-Virtanen.

Heidi Viita-Virtanen on Uuden Tien kolumnisti.