Ajattelu muovaa aivoja

Irmeli Schüzista ei pitänyt tulla psykiatria, mutta Jumala johdatti hänet mieleltään järkkyneiden rinnalle. Sillä rajalla hän löysi Jumalan huolenpidon ja ilon.