Aina on toivoa

Sielunhoidossa etsitään turvaa ja anteeksiantoa Jumalan luota. Sielunhoito tarkoittaa kokonaisvaltaista välittämistä ja huolenpitoa, kuuntelemista, keskustelua ja myötäelämistä. Kuten kaikessa auttamistyössä, sen perustana on rakkaus lähimmäistä kohtaan. Sielunhoitaja antaa ihmiselle henkistä ja hengellistä tukea jakamalla hänen hätänsä, rohkaisemalla, hyväksymällä ja auttamalla häntä. Kristillisessä sielunhoidossa ihminen nähdään Jumalan luomana ja kuvana (1. Moos. 1:27, 2:7). Ihmistä autetaan…