Varustaudu maahanmuuttajatyöhön

Turvapaikanhakijoiden myötä lähetyskenttä on tullut kotikulmille. Selvitimme millaista materiaalia Suomesta löytyy maahanmuuttajien tavoittamiseksi. Kävi ilmi, että pienen etsimisen jälkeen sitä löytyy monipuolisesti.