Piispojen selonteko: Kirkon avioliitto on miehen ja naisen välinen

Samalla piispat painottavat, että kirkko on kaikkia varten ja samaa sukupuolta olevia aviopareja tulee kohdella perheinä.