Piispa Häkkisen paimenkirje avaa tietä keskustelulle

”Kirkossa on tehtävä jatkuvasti työtä sen hyväksi, että Jumalan sana saa sille kuuluvan paikan ja arvon”. Tätä mieltä on Mikkelin piispa Seppo Häkkinen uudessa paimenkirjeessään Rohkeasti luterilainen. Piispa korostaa Raamatun merkitystä yksityisen kristityn ja kirkon kannalta: ”Raamatun ilmoituksen mukaan Jumalan sanat ovat totuuden sanoja (2. Kor. 6:7, Ef. 1:13). Niiden pohjalta meidän on arvioitava uskoamme…