Lapsella on oikeus isään ja äitiin

Professori Tapio Puolimatka puolustaa perinteistä avioliittokäsitystä. Uutuuskirjassaan hän tuo esiin sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutuksia lapsiin ja yhteiskuntaan. ”Jos ihmiset voivat ottaa pois jotakin niin kallisarvoista kuin äidin tai isän ja saada meidät tuntemaan kiitollisuutta tästä menetyksestä, mitä muuta ihmiset voivat ottaa meiltä pois? Miten voit odottaa tulevan sukupolven taistelevan vapauden, demokratian, puhtaan ilman ja veden puolesta,…