”Kristillisyys ei toteudu ensi sijassa mediassa, vaan ihmisten arjessa”

Medialähetys Sanansaattajien toiminnanjohtaja Arto Antturin mukaan korona havahdutti näkemään median merkityksen uudella tavalla.

– Julistamme uskoa ylösnousseeseen Jeesukseen Kristukseen ja ihmisen vanhurskauttamista Jeesuksen työn tähden. Samalla meidän täytyy ymmärtää, että sillä täytyy olla vaikutusta käytännön elämän tasolla. Emme saa kääntää katsettamme pois ihmisten käytännöllisistä ongelmista, Arto Antturi pohtii. KUVA: Matti Korhonen