Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi

Tunnetut amerikkalaiset evankelikaalit ja katolilaiset laativat poikkeuksellisen yhteisen julkilausuman avioliitosta. ”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin he eivät ole enää kaksi, vaan yksi liha.” (Mark. 10:6–8) Tällä Jeesuksen sanalla viisikymmentä tunnettua amerikkalaista katolilaista ja evankelikaalista teologia ja muuta vaikuttajaa aloittavat First Things -lehdessä maaliskuun alussa…

KUVA:ISTOCKPHOTO