Global Christian Forum on ekumeeninen liike, jossa ovat mukana myös ne kirkot, jotka eivät ole Kirkkojen Maailmanneuvostossa

Global Christian Forum on yhteistyöelin, jossa ovat mukana evankelikaalit, helluntailaiset ja katolilaiset. Mikä liikkeen tavoitteena on?
Sali, jossa on ihmisiä pöytien ympärillä.

Ekumenia maailmalla on pitkälti sitä, että kirkot käyvät keskenään kahden- tai monenkeskisiä oppineuvotteluja. Global Christian Forum lähestyy kuitenkin ekumeniaa toista kautta. Huomio kiinnitetään kaikkia kristittyjä yhdistävään uskon ydinainekseen: Jeesukseen Kristukseen pelastajana. Kokoontumisissa ei käsitellä opillisia kysymyksiä. KUVA: GLOBAL CHRISTIAN FORUM