Aktio – pyrähdys lähetystyöhön

Aktiolla eli lyhytaikaisella lähetystyöllä on merkitystä paitsi kohteelle usein myös lähtijälle itselleen. Kansanlähetyksen aktioilla on pitkät perinteet.
Joukko nuoria seisoo tien laidalla kahden vanhanaikasen auton luona katsomassa, kun kaksi poikaa vaihtaa rengasta.

Vuoden 1989 aktio Italian Comoon oli Mika Tuoviselle hyvin merkittävä matka. Hän toimi aktiolla auton kuljettajana. KUVA: MIKA TUOVISEN ARKISTO