Ahdistuksen koulussa

Joskus Jumala vie meitä ahdistuksen kouluun. Siinä koulussa meitä riisutaan omista voimista, asioiden tärkeysjärjestystä pohditaan syvällisemmin ja kysellään kyynelsilmin, mitä meidän Herramme tahtoo meille sanoa ja mihin hän meitä valmistaa.