55 kastetta Länsi-Japanin Ev.lut. kirkossa viime vuonna

Länsi-Japanin Ev.lut. kirkon (LJELK) 53. vuosiko­kous pidettiin Okayamassa 20.– 21.3. Toisen maailmansodan jälkeen Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) perustamaan kirkkoon kuuluu 42 seurakuntaa, joissa on jäseniä yhteensä 4013. Viime vuonna seurakunnissa kastettiin yhteensä 55 aikuista ja lasta. Kirkossa työskentelee kansallisten työntekijöiden lisäksi 12 Kansanlähetyksen ja neljä Kylväjän lähetystyöntekijää. Norjalaisia lähetystyöntekijöitä kirkossa on 14. Vuosikokouksessa valittiin uusia…