Tietosuojalain (5.12.2018/1050) mukainen rekisteriseloste 1.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä:

Kustannus Oy Uusi Tie
Opistotie 1, 12310 Ryttylä.
Puh. 044 4477827,
sähköposti tilauspalvelu@uusitie.com

2. Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaa:
Asko Iso-Kungas, talouspäällikkö, Kustannus Oy Uusi Tie,
Opistotie 1, 12310 Ryttylä.
Puh. 044 4477827, asko.isokungas@uusitie.com

3. Rekisterin nimi

Kustannus Oy Uuden Tien asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksirekisterin tietoja käytetään toiminnan suunnitteluun ja analysointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihinnäihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää muun muassa seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä: etu- ja sukunimet, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, asuinmaa, ilmoitettu sukupuoli, kieli, asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta, uutiskirjeiden tilaukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä erikanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekäasiakaspalvelupuheluiden tallenteet), suoramarkkinointiluvat ja –kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietolähteenä käytetään rekisteröidyn itsensä antamia tietoja esim. vastauslomakkeiden, verkkopalvelujen, tilaisuuksien tai suorien yhteydenottojen yhteydessä. Osoite-ja kuolintietojenpäivitykset saadaan Postin tarjoaman palvelun kautta, mikäli henkilö ei ole kieltänyt tietojenluovuttamista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille rekisterin päivittämistä varten ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se olepalvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtiiriittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteri on luotettavin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin, suojattu. Rekisterin käyttäjillä on käyttöoikeuksin rajattu pääsy ainoastaan heidän käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissatiloissa ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

9. Tarkastus, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Tilaa uutiskirje

Saat suoraan sähköpostiisi kuukausittaisen koosteen, jossa poimimme uutisvirrasta sinulle tärkeitä asioita ja valotamme niiden taustaa. Lisäksi saat viikottain tiedon verkkolehtemme tuoreista jutuista.